CMS Web portali

Poslujte globalno. Budite vidljivi.


Niste zadovoljni načinom na koji ste prikazani globalno? Vaš postojeći web sistem nije u srazmjeri sa vašim potrebama i željama? Imate potrebu za boljim i kvalitetnijim prezentiranjem i interakcijom sa klijentima na web-u?

Naši stručnjaci posjeduju višegodišnje iskustvo u izradi CMS sistema baziranih na specifičnim zahtjevima klijenata. Bilo da se radi o kvalitetnoj SEO implementaciji ili razvoju poslovanja preko interneta, u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo CMS rješenja koja će zadovoljiti njihove potrebe.

CMS sistemi se kreiraju na profesionalan način i to nakon obrade zahtjeva klijenta. Svaki klijent dobija CMS rješenje prilagođeno njegovim potrebama, zahtjevima i željama.

Kao dodatnu uslugu na mjesečnom ili godišnjem nivou u mogućnosti smo klijentima vršiti održavanje sistema kao i redovno ažuriranje portala i komponenti.


Našim klijentima koji se odluče za izradu web portala garantujemo:

  • visoki kvalitet izrade portala,
  • redovne informacije, ažuriranja, poboljšanja i nadogradnje postojećeg CMS softvera,
  • po dogovoru mogućnost redovnih backup procedura, instalacija dodatnih modula i opcija (web shop, news scroller-i, photo galleries, CMS editori itd...),
  • omogućen pristup administratorima i ostalim korisnicima portala po potrebi,
  • po dogovoru sa klijentima održavanje obuke za osoblje zaduženo za ažuriranje portala,
  • mogućnost varijabilnog dizajna portala (više dizajna na jednoj domeni - periodična izmjena izgleda portala),
  • ostale i dodatne usluge vezane za izradu Web portala bazirane na specifičnim zahtjevima klijenta.

Potrebne su vam naše usluge?

Kontaktirajte nas na:
info@totalsolutions.com.ba

© Copyright 2017 Total Solutions d.o.o. Sarajevo - Sva prava zadržana