NAMJENSKE WEB APLIKACIJE


Statistički softveri, baze podataka.

Web i intranet aplikacije.

Projektovanje i izrada softvera u skladu sa zahtjevima klijenta.

Aktivna saradnja sa klijentima tokom procesa izrade softvera.

Obuke operatera i administratora softvera.