WEB HOSTING

VPS
#
 • Hosting paket po zahtjevima klijenta.
 • Jedna primarna fiksna IP adresa.
 • Jedna ili više sekundarnih IP adresa
  (po zahtjevu).
 • Dnevni backup hosting paketa.
 • Linux/Centos/Windows operativni sistem.
 • IPv6 (opciono).
 • DDOS zaštita (opciono).
 • Private networking (opciono).
 • Garantovani up-time 99.99%.
 • Odabir lokacije servera.
SHARED
#
 • Hosting paket po zahtjevima klijenta.
 • Shared IP adresa
 • Beskonačno baza podataka.
 • Linux operativni sistem
 • Beskonačno e-mail adresa.
 • Neograničeno poddomena.
 • Dnevni backup hosting paketa
  (opciono).
 • DDOS zaštita (opciono).
 • CPANEL licenca.
 • Garantovani up-time 99.99%.
DEDICATED
#
 • Hosting paket po zahtjevima klijenta.
 • Jedna primarna fiksna IP adresa.
 • Jedna ili više sekundarnih IP adresa
  (po zahtjevu).
 • Dnevni backup hosting paketa.
 • Linux/Centos/Windows operativni sistem.
 • IPv6 (opciono).
 • DDOS zaštita (opciono).
 • Private networking (opciono).
 • Garantovani up-time 99.99%.
 • Odabir lokacije servera.

Zainteresovani ste? Kontaktirajte nas!


TOTAL SOLUTIONS D.O.O. Paromlinska 55b, 71000 Sarajevo

info@totalshost.com

+387 (0)62 823 234