ZA PRAVNA LICA


Ugovori o održavanju uredske opreme.

Ugovori o održavanju mrežne opreme i instalacija.

Ugovori o održavanju i ažuriranju softverskih aplikacija.

Obuke osoblja za rad na našim namjenskim softverima (administratori i operateri).

Ugovorni period od 12 do 60 mjeseci ili duže.