Servis unutar garantnog roka

do 60 mjeseci max.


Za svu opremu, kupljenu putem naše prodaje, klijentima je obezbjeđen garantni rok od 12 do 60 mjeseci.

U zavisnosti od preporuke proizvođača garantni rokovi mogu biti 12, 24, 36 i 60 mjeseci.

Za klijente zainteresovane za produženje garantnog roka postoji extended warranty opcija za određeni broj artikala i od strane dijela proizvođača. U momentu prodaje, klijenta obavještavamo o dužini garantnog perioda kao i da li postoje opcije produženja garantnog roka i koja je cijena produženja.

  • Oprema kod koje se pojavi kvar unutar 30 dana od dana kupovine podliježe zamjeni 1 za 1 samo u slučaju da posjeduje originalnu ambalažu.
  • Zamjena se vrši u roku 48 sati ili prije, zavisno od dostupnosti novog uređaja.
  • Ukoliko oprema ne posjeduje originalnu ambalažu a kvar se pojavio unutar gore navedenog perioda šalje se na servis.
  • Krajnji rok za servisiranje ili zamjenu takve opreme iznosi 30 dana.
  • Ostali kvarovi koji se pojave u garantnom roku i ulaze u kategoriju kvarova koji se prihvataju imaju rok za servisiranje od 30 dana.
  • Ukoliko je navedeno u garantnom listu ili je naknadno ugovorena opcija zamjenskog uređaja za vrijeme dok se oprema nalazi na servisu kupcu dajemo zamjenski uređaj na korištenje.
  • Zamjenski uređaj ne mora imati karakteristike kupljenog uređaja. Klijentu se dostavlja prvi dostupan uređaj sa najbližim karakteristikama u odnosu na kupljeni.

Potrebne su vam usluge našeg servisa?

Kontaktirajte nas na:
info@totalsolutions.com.ba

© Copyright 2017 Total Solutions d.o.o. Sarajevo - Sva prava zadržana