Servis izvan garantnog roka

Za sva pravna i fizička lica.


Našim klijentima nudimo kompletan servis izvan garantnog roka.

U zavisnosti od vrste kvara, dužina servisa se kreće do 30 dana.

U specifičnim situacijama, kada je za servisiranje potrebna identična komponenta, trajanje servisnog perioda se može produžiti na 90 dana. Naš servis je osposobljen za rješavanje svih vrsta kvarova na računarskoj, mrežnoj, serverskoj te audio/video opremi.

  • Za svaki neispravan uređaj donešen na servis radi se servisna evaluacija. Evaluacijom se procjenjuje cijena zamjenske komponente, cijena usluge servisa i vremenski period potreban za servisiranje.
  • U vremenski period potreban za servisiranje ulazi i period koji je potreban za nabavku zamjenske komponente.
  • Nakon izvršene procjene klijent se obavještava o ukupnom iznosu i vremenskom periodu potrebnom za servisiranje.
  • Ukoliko je klijent saglasan sa cijenom i periodom potrebnim za servisiranje, pristupa se naručivanju zamjenske komponente, njenoj zamjeni i testiranju servisiranog uređaja.
  • Ukoliko je oprema kupljena putem naše prodaje a postoji saglasnost o izdavanju zamjenskog uređaja, bez obzira što se radi o servisu izvan garantnog roka klijentu izdajemo zamjenski uređaj za vrijeme trajanja servisa.

Potrebne su vam usluge našeg servisa?

Kontaktirajte nas na:
info@totalsolutions.com.ba

© Copyright 2017 Total Solutions d.o.o. Sarajevo - Sva prava zadržana