Web-Shop aplikacije.


Samostalne aplikacije ili integracije sa postojećim sistemima.

Integracije sa payment procesorima.

Kreiranje kategorija proizvoda i unos proizvoda.

PayPal e-commerce rješenja.

Savjetovanje i obuka klijenata za rad sa e-commerce aplikacijama.

Mogućnost potpisivanja ugovora o održavanju e-commerce aplikacija na zahtjev klijenta.