IZRADA CMS BAZIRANIH WEB PORTALA RAZLIČITIH NAMJENA


Instalacija CMS softvera.

Konfiguracija.

Dizajn u skladu sa zahtjevima klijenta.

Instalacija dodatnih komponenti, modula i plugin-ova.

Administracija, održavanje i ažuriranje (ugovor o održavanju portala).